สำหรับระบบปฎิบัติการ Android
โปรแกรมคำนวณน้ำหนัก/จำนวนลวด

วิธีการติดตั้ง

1. ก่อนติดตั้งโปรแกรมให้ไปที่ Settings -> Security
แล้วเลือกตามภาพแล้วเลือก OK

2. ไปเลือกไฟล์โปรแกรมที่ดาวน์โหลดมา กด Install

ตัวอย่างโปรแกรม